چپقی دنده ای استنلس استیل

چپقی دنده ای استیل کلاس 150

/web-elbow-tred316-2

 چپقی چیست؟چپقی قطعه ای شبیه زانوی میباشد و از آن برای تغییر دادن جهت جریان سیال به ۴۵ و ۹۰ درجه  استفاده می شود. نحوه اتصال چپقی از یک سمت روپیچ و سر دیگر توپیچ می باشد.سایزهای پر مصرف چپقی رزوه ای به صورت زیر می باشد :“۱/۲ اینچ“۳/۴ اینچ“۱ اینچ“۱-۱/۴اینچ“۱-۱/۲اینچ“۲ اینچ“۲-۱/۲اینچ“۳ اینچ“۴ اینچ