تهران، خیابان خیام شمالی کوچه قورخانه پاساژ صرافیان جدید طبقه دوم پلاک 1
www.oilco.316@gmail.com
09120704626
تلفن:02133961354

محاسبه گر

محاسبه وزن لوله

وزن: {{(calcResult1 | number) || 0}} کیلوگرم

محاسبه وزن پروفیل

وزن: {{(calcResult2 | number) || 0}} کیلوگرم

محاسبه وزن میلگرد- شفت

وزن: {{(calcResult3 | number) || 0}} کیلوگرم

محاسبه وزن ورق

وزن: {{(calcResult4 | number) || 0}} کیلوگرم