تهران، خیابان خیام شمالی کوچه قورخانه پاساژ صرافیان جدید طبقه دوم پلاک 1
www.oilco.316@gmail.com
09120704626
تلفن:02133961354

فلنج ساکت ولد استیل ضد زنگ

فلنج 8 سوراخ ساکت ولد کلاس 300 مارک fad

/web--flange-4

یکی از انواع فلنج هایی که که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد فلنج ساکت ولد میباشد که نسبت به فلنج گردندار جوشی به فضای کمتری نیاز دارد در مرکز فلنج ساکت ولد یک سوراخ برای اتصال به لوله وجود دارد.به فلنج ساکت ولد (Socket weld flange) به اختصار فلنج SWنیز میگویند که دارای یک قسمت فرورفته مثل یک شیار در سوراخ فلنج میباشد که این شیار به عنوان علامت و راهنمای برای تنظیم عمق لوله ای که به فلنج وارد میشود کاربرد دارد .  فلنج ساکت ولد (فلنج ساکت)  تقریبا شبیه فلنج اسلیپان میباشد با این اختلاف که علاوه بر سوراخی که در مرکز این فلنج قرار دارد و لوله داخل آن می رود  یک بخش دیگری هم دارد که دارای  برآمدگی میباشد و زمانی که لوله وارد آن میشود لوله در آنجا قرار میگیرد و  متوقف می شود.