تهران، خیابان خیام شمالی کوچه قورخانه پاساژ صرافیان جدید طبقه دوم پلاک 1
www.oilco.316@gmail.com
09120704626
تلفن:02133961354

چک ولولولایی

چک ولو یا شیر یک طرفه کلاس 150 مارک اروپایی (شرکت تامین تجهیز استیل اول)

/web-chek-valve-1

شیر یک طرفه یا چک ولو چیست؟شیر یک طرفه یکی از انواع مختلف شیر های صنعتی است که در صنایع نفت گاز وپتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد وتا موقعی که شدت جریان درخطوط لوله ثابت باشد سیال بدون مانع در یک طرف جریان می یابد و در موقعی که جریان برگشت داشته باشد شیر یک طرفه بسته می شود و از اتصالات در برابر جریان معکوس محافظت میکند که انواع گوناگونی دارد ودر صنایع مختلفی استفاده می شود .چک ولو Check Valve را می توان از انواع شیر های هیدرولیکی به حساب آورد بخشی از سیال در جهت مخالف به حرکت در آمده و جریان پیدا  می کند در این حالت اگه شیر دو طرفه در خط لوله استفاده شده باشد جریان از شیر باز نیز عبور کرده و اصطلاحاً گفته می شود که در سیستم برگشت جریان وجود دارد  این در حالتی  است که در برخی از فرایندها این برگشت جریان می‌ تواند به دستگاه های صنعتی خسارت های ناگواری وارد کند .