شیر یکطرفه فولادی

شیر یکطرفه فلنجدار

/chek-valve-web-150

در شیر یک طرفه لولایی  یا دریچه ای  (Swing Check Valve)