تهران، خیابان خیام شمالی کوچه قورخانه پاساژ صرافیان جدید طبقه دوم پلاک 1
www.oilco.316@gmail.com
09120704626
تلفن:02133961354

فلنج کور فولادی

فلنج کور کلاس 150 مارک ملسی و اروپایی (تامین تجهیز استیل اول)

/web--flange-1

فلنج کور یکی دیگر از انواع فلنج های کاربردی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد فلنج کور Blind Flange که  یک دیسک صفحه ای گرد مانند با سوراخ هایی است که در اطراف آن ایجاد شده است که این فلنج در کارخانه ها و صنایع مختلف و درپایان مسیر لوله جهت مسدود کردن مسیر جریان سیال استفاده میشود . فلنج کور (Blind Flange) یک صفحه گردی شکل و بسته فولادی با حفره هایی که دور آن تعبیه شده و در پایان میسر خط های لوله کشی و مسیرهای دارای فشارمورد استفاده قرار میگیردکه در مرحله آخر خط مورد نظر را مسدود یا کور می کند.فلنج های کور میتواند فشار بیشتری  نسبت به تمام فلنج های دیگر تحمل کند و این یکی از ویژگی های بارز این فلنج میباشد .